Wzmocnienie potencjału rzeczowego Fundacji „Eliza Inspiruje”

Fundacja podpisała w czerwcu umowę na realizację nowego projektu, którego celem jest wzmocnienie jej potencjału rzeczowego.

Zakup kontenerka biurkowego, lampki na biurko, torby trenerskiej wraz z wyposażeniem oraz opracowanie projektu graficznego logo Fundacji, wizytówek i roll-upa (wraz z zakupem) – to główne działania zaplanowane do zrealizowania.

Projektową kropką nad „i” będzie spotkanie integracyjno-edukacyjne dla 20 lubelskich seniorów, podczas którego odbędzie się warsztat pt. „Jak być stylową osobą bez względu na wiek”. Spotkanie będzie okazją do wymiany myśli, refleksji oraz integracji. Stanowić będzie także okazję do poznania specyfiki działania Fundacji.


Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 w ramach programu Aktywne Lubelskie Lokalnie.

Dodaj komentarz