Business coaching

Business coaching obejmuje właścicieli małych firm, osoby rozpoczynające swój biznes, kadrę zarządzającą, czy pracowników zatrudnionych w strukturach firm, organizacji, instytucji.

Rodzaje business coachingu:

Executive coaching  – dla najwyższego szczebla zarządzania.

Leadership coaching  – dla menedżerów kierujących zespołami, również zespołami projektowymi.

On-job-coaching  – dla  pracowników różnych szczebli, którym zależy na rezultatach pracy, którzy chcą się doskonalić, rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

Coaching kariery  – dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, chciałyby zmienić obecną  pracę, przekwalifikować się, bądź zdobyć nowe umiejętności i nauczyć się nowych rzeczy.

Coaching zespołowy – dla  zespołów współpracujących ze sobą, mających wspólne cele, np. zespołów sprzedażowych, projektowych.

Zastosowanie:

  • zmiana stanowiska
  • zatrudnienie pracowników na kontraktach międzynarodowych
  • awans na stanowisko np. lidera, kierownika czy dyrektora
  • brak balansu między pracą a życiem prywatnym
  • zmiany organizacyjne, restrukturyzacja, przejęcia, fuzje, outplacement, aby zapobiec spadkowi motywacji czy zaangażowaniu w pracy oraz dopasować się do zmieniających warunków pracy w organizacji
  • spadek wydajności pracy                
  • spadek efektów pracy, np. w zespołach sprzedażowych czy projektowych