Fundacja „Eliza Inspiruje”

Z pasji do wspierania kobiet w ich rozwoju osobistym i zawodowym.