Coaching

Coaching to inspirujący, intensywny i efektywny czas pracy nad sobą prowadzony w formule

„klient – coach”. 

 

Coach wspiera i wzmacnia klienta w wyznaczaniu celu, przechodzeniu przez wglądy, planowaniu konkretnych działań oraz w ich realizacji w oparciu o posiadane przez klienta zasoby i indywidualne ograniczenia.  Takie indywidualne podejście stwarza szczególne warunki dla zaistnienia trwałej i szybkiej zmiany.  

 

Słów kilka o coachingu..

Coaching jest pięknym procesem doskonalenia się w obszarze, który chce rozwijać klient. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najcenniejsze. Coaching jest inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój zarówno kompetencyjny jak i osobowościowy. Podczas dobrze prowadzonego procesu następuje również poszerzenie świadomości klienta.

W coachingu obowiązuje zasada: „Coach zna pytania, klient zna odpowiedzi”.

Coach posługuje się różnymi narzędziami, ale podstawowym sposobem komunikacji są właśnie pytania. Coach nie sugeruje rozwiązań i nie doradza.

 

Kiedy warto przyjść na coaching?

Jeśli  nie wiesz, dokąd zmierzasz.

Jeśli towarzyszy Ci brak motywacji,  wiary w siebie, wytrwałości i jasności celu.

Jeśli chcesz opracować plan działania i … na chęciach się kończy.

Jeśli masz wrażenie, że to inni ludzie decydują o Twoim życiu.

Jeśli brakuje Ci wiary w sukces podejmowanych przez Ciebie działań.

Jeśli nie znasz narzędzi i skutecznych sposobów wprowadzania zmian w życie.

 

Dzięki coachingowi:

Sprecyzujesz i stworzysz wizję tego dokąd zmierzasz.

Zaczniesz w pełni świadomie kreować swoje życie.

Zaczniesz szybciej i efektywniej podejmować decyzje.

Twoja pewność siebie wzrośnie.

Wzmocnisz swoją motywację i zaangażowanie.

Punkt po punkcie zaplanujesz swoje działania.

Odkryjesz co jest dla Ciebie naprawdę w życiu ważne.

Uświadomisz sobie jakimi wartościami chcesz się kierować.

Zwiększysz umiejętność opanowania stresu np. podczas wystąpień publicznych.

Dotrzesz do własnych, niepowtarzalnych odkryć.

 

W jakim coachingu się specjalizuję?

Prowadzę life, business i style coaching.

Coaching kompetencyjny, operacyjny i psychologiczny.

 

Jak długo trwa proces?

Coaching ma swój rytm, swój początek, środek i koniec – kolejność jest bardzo ważna dla efektywności. Jest procesem zaplanowanym i przemyślanym.  Proces ten składa się z 6 -8 sesji (90 minut), które odbywają się  co 2 – 3 tygodnie. Pierwsza sesja (ok. 45 minut) jest sesją konsultacyjną, podczas której poznamy się i ustalimy kontrakt.

Coaching może odbywać się w formie spotkań osobistych lub online. Sesje coachingowe prowadzę w oparciu o standardy i etykę International Coaching Community (ICC).

 

Zapraszam do kontaktu! 603 571 603  lub eliza.potocka@gmail.com

#elizainspiruje