O Fundacji

Fundacja „Eliza Inspiruje” to organizacja pozarządowa, która powstała w wyniku dążeń do inspirowania, wspierania, wszechstronnego rozwoju i aktywizacji kobiet w różnych obszarach życia. Pragnie być katalizatorem pozytywnych zmian. Od początku swojego istnienia działa w oparciu o te same idee: wsparcia, rozwoju, pomocy i postępu.

Stawiając czoła wyzwaniom współczesnego świata, angażuje do współpracy osoby, które potrafią rozwiązywać problemy, mają różne punkty widzenia i są gotowe podejmować ryzyko.

Chcemy, by nasze działania mówiły same za siebie.