Life coaching

Life coaching jest procesem, w którym człowiek wykorzystując swoje zasoby znajduje sposoby na rozwiązanie trudności, których doświadcza w życiu. Jest formą wsparcia dla osób, które są świadome pewnych rzeczy ale czują, że utknęły w jakimś punkcie i nie bardzo wiedzą, co dalej albo jak z tego miejsca ruszyć. Czasami widzą wiele wyjść z sytuacji i to ich przytłacza – potrzebują dokonać wyboru. U podstaw coachingu leży wiara w to, że człowiek ma wszelkie możliwości aby znaleźć rozwiązanie swojego problemu, najlepsze dla niego w danym momencie życia. Klient mówi o sobie tyle ile uzna za słuszne i potrzebne do tego, aby rozwiązać nurtujące go dylematy.